Positive Behavior Support

Omdat wij graag een positief, voorspelbaar en veilig schoolklimaat op ’t Tuselant willen creëren zijn wij in januari 2014 gestart met de invoering van PBS.

PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. Vervolgens benoemt het schoolteam het gedrag dat past bij deze waarden en leert het de kinderen actief aan. Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.   

PBS is een schoolbrede aanpak. Eerst worden wij als leerkrachten geschoold en dit schooljaar zullen u en de kinderen dit ook terug gaan zien binnen de school.