School en wijk

Onze school werd geopend in december 1954. De wijk en de school hebben een lange gemeenschappelijke geschiedenis. De ligging van het gebouw is uniek: aan de rand van de duinen met een prachtige schoolomgeving. Bijna 60 jaar is in deze echter niet oud. Onlangs weer is er flink geïnvesteerd in het gebouw om het geschikt te houden voor de eisen die in deze tijd aan onderwijs en onderwijshuisvesting worden gesteld. We durfen dan ook te zeggen dat we een van de mooiste schoolgebouwen van Den Helder hebben! Team, medezeggenschapsraad en ouderraad hechten er grote waarde aan dat het gebouw en de schoolomgeving er schoon en netjes uitzien.

De bewoners van de wijk waarin onze school staat, zijn van zowel autochtone als allochtone afkomst. Wij zijn dan ook een school, waarin alle kinderen welkom zijn. 

De school zet zich in voor een goede relatie met de bewoners van de wijk. Wij denken en werken actief mee om activiteiten voor de kinderen van de grond te krijgen. Initiatieven van wijk- en buurtorganisaties op dat gebied steunen we.