Welkom!

Welkom! 

Basisschool 't Tuselant hoort bij Meerwerf Basisscholen in Den Helder. Op alle Meerwerf Basisscholen leggen we een stevige basis voor een goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Natuurlijk door inhoudelijk goed onderwijs, maar ook doordat we veel aandacht schenken aan de sociale en emotionele vorming van het kind.

Zo zijn wij in januari 2014 gestart met PBS (Positive Behaviour Support), een schoolbrede methode die hier speciaal op is gericht. Het huidige schooljaar (2019) zijn wij daarnaast begonnen met invoering van De Vreedzame School.

In onze visie op onderwijs gaan we uit van talentontwikkeling: de gedachte dat elk kind ergens goed in kan worden, als het gestimuleerd wordt in zijn leerproces en begeleid wordt door bekwame leerkrachten met kennis van zaken.

We leggen de lat hoog om die talenten te kunnen ontwikkelen. Daarvoor stellen we eisen aan ieder kind, maar ook aan de leerkracht die het kind begeleidt. We leren de kinderen verantwoordelijk te zijn voor hun eigen (leer-)houding en gedrag, passend bij de leeftijd.

Samen met het kind en de ouders spannen wij ons in om de talenten van ieder kind maximaal te laten groeien.

 

Mocht u meer willen weten over onze school neem dan gerust met ons contact op!

 

Kitty van Loenen

Directeur 

 

Annemieke Hoogschagen

Adjunct directeur