Meldcode kindermishandeling
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Meldcode kindermishandeling
 
 

Met ingang van 1 juli 2013 zijn alle organisaties die beroepshalve te maken hebben met kinderen tot 19 jaar of hun ouder(s) of verzorger(s) wettelijk verplicht te werken met de Meldcode Kindermishandeling en / of Huiselijk geweld. Hierbij zijn aandachtfunctionarissen binnen de school verplicht.

Als wij ons op ’t Tuselant zorgen maken over een van onze leerlingen en/of een van de gezinsleden, volgen wij zorgvuldig de stappen die hierin verplicht zijn.

‘t Tuselant is aangesloten bij de Verwijsindex Noord Holland. Indien het in het belang is van ouders en/of jeugdigen dat samenwerking wordt gezocht met andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezien, registreert de school de naam van de leerling in de Verwijsindex. 

Voordat we een leerling registreren in de Verwijsindex vertellen we dit aan de ouders/ verzorgers. Het registreren is overigens onze professionele verantwoordelijkheid en is dus niet gebonden aan uw toestemming.

Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden via de site van Meerwerf:

http://www.meerwerf.nl/info-voor-ouders.php