Ouderraad (OR)
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Ouderraad (OR)
 
 

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die binnen de school actief zijn bij de organisatie en praktische uitvoering van activiteiten. De OR heeft een huishoudelijk reglement en vraagt elk schooljaar een bijdrage voor het ouderfonds. Deze bijdrage wordt gebruikt om traktaties, cadeautjes en festiviteiten voor de kinderen te kunnen betalen. Het gaat om een vrijwillige bijdrage die overigens voor 100 % besteed wordt aan en voor de leerlingen.  

De bijdrage, de hoogte van de bijdrage en de besteding ervan is een zaak van de ouderraad en de ouders en valt formeel niet onder de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de OR. Voor dit schooljaar is de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld op € 17,50.