Medezeggenschapsraad (MR)
U bevindt zich hier: Home » Info voor ouders » Medezeggenschapsraad (MR)
 
 

 

MR leden 2018-2019 

 

Voorste rij van links naar rechts: Dhr. Ivo Witte (ouder De Kluft), Mevr. Edith Gerssen (Intern Begeleider beide locaties) en Dhr. John van der Graaf (ouder 't Tuselant). 

 

Achterste rij van links naar rechts: Mevr. Miranda Melis (ouder De Kluft), Mevr. Simone van Straalen (leerkracht 't Tuselant), Dhr. Michiel Sanderse (ouder De Kluft).

 

Ouders die willen meedenken over het beleid van de school kunnen zitting nemen in de medezeggenschapsraad (MR.) van de scholencombinatie de Kluft - 't Tuselant.  

Deze MR bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leden van het schoolteam. De directeur is geen lid van de raad, maar hij geeft uitleg en advies. De leden van de MR worden gekozen voor twee jaar. Zij kunnen zich herkiesbaar stellen, zolang zij een kind op school hebben. 
De MR heeft het recht alle dingen die de school aangaan te bespreken en kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur. De medezeggenschapsraad moet de schoolgids en het schoolplan goedkeuren. De medezeggenschapsraden van de Meerwerf basisscholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.